Music Video

White Haus — This is Heaven

Director | Editor  Vasco Mendes

Producer  Gracja Zegarowicz, Rita Couto, Vasco Mendes

Cast  Maximilian Seidel, Natalia Borkowska

Song  WHITE HAUS – This Is Heaven

Make up  Agnieszka Muszkieta

Thanks to  Agata Zegarowicz, CoolBreeze, Gracja Zegarowicz, Hiro Model Management, Kassai Kowalska, Katarzyna Kolbusz, Mariusz Kalita, Sonia Zegarowicz